تهران، جردن (نلسون ماندلا)، خیابان طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک 1

شرح خدمات شرکت مهندسین سینا گروه بهسان در 4 حوزه برق و الکترونیک، کنترل، عمرانی و برق و مخابرات به صورت ذیل می باشد.

 

خدمات مهندسی برق و الکترونیک

 • طراحی شبکه های الکتریکی فشار ضعیف و متوسط ( زمینی و هوائی ) شهری و صنعتی با آخرین استانداردهای بین المللی.
 • مشاوره و طراحی شبکه های توزیع فشار ضعیف و فشار متوسط و کلیه امور مربوط به راه اندازی پست های زمینی و هوایی.
 • مشاوره، طراحی و ساخت انواع تابلو برق های صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسط.
 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر.
 • راه اندازی سیستم های خط تولید، اتوماسیون صنعتی و ژنراتورهای صنعتی.
 • تهیه طرحهای حفاظتی و کنترل شبکه های توزیع نیرو (فشار ضعیف و متوسط).
 • تهیه دستور العمل بهره برداری و نگهداری شبکه های توزیع نیرو.
 • تهیه طرحهای حفاظتی و کنترل شبکه های توزیع نیرو (فشار ضعیف و متوسط).
 • تهیه نقشه های لازم برای اجرا و یا نصب تجهیزات بیرونی مانند نقشه های اجرای شبكه زمین، جانمایی كلمپ و كانكتور، پلان روشنایی، سینی كابل و غیره.
 • مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست، و راه اندازی سیستم های اتوماسیون PLC و DCS.
 • مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، و راه اندازی انواع سیستم های روشنایی.
 • مهندسی خرید، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مبتنی بر انرژی خورشیدی.
 • مهندسی خرید، نصب، تست و راه اندازی انواع ژنراتور و دیزل ژنراتور.
 • تعیین جانمائی پستهای فوق توزیع و انتقال.
 • نظارت بر تست، نصب، و راه اندازی تجهیزات الکتریکی.
 • طراحی سیستم ارت (اتصال زمین) ، همبندی و سیستم حفاظت در مقابل صاعقه (صاعقه گیر).
 • طراحی و سایزینگ سیستم های برق اضطراری.
 • طراحی سیستم های بانک خازنی و کنترل توان رآکتیو.
 • محاسبه سیستم های الکتریکال شامل محاسبات روشنایی, محاسبات تابلوها، محاسبات سطح مقطع کابل ها، محاسبات افت ولتاژ، محاسبات صوت، محاسبات ترانسفورماتور و دیزل ژنراتور، محاسبات سیستم زمین، محاسبات روشنایی (بیرونی و داخلی) ، محاسبات برقگیر، محاسبات سیستم حفاظت از صاعقه.

خدمات مهندسی کنترل

 • مهندسی و نصب سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق.
 • مهندسی کنترل ابزار دقيق و اتوماسیون.
 • طراحی سیستم های تله متری  و تله کنترل.
 • مهندسی خرید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق.
خدمات مهندسی کنترل

خدمات عمرانی

 • تعیین محل احداث پست برق و محل استقرار تابلو ها.
 • انجام انواع خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی بناها در انواع پستهای برق.
 • طراحی و ساخت ساختمان پست برق.
 • طراحی و مدلینگ ساختمان با استفاده از نرم افزار ETAP جهت مشخص شدن سطح اتصال کوتاه.
 • طراحی و ساخت اتاق کنترل، رله، و باطری.
 • طراحی تاسیسات ساختمانی: اتاق نگهبانی و مخابرات.
 • نقشه کشی و طراحی انواع سازه های فلزی.
 • طراحی و تهیه نقشه دیگر آیتمهای ساختمانی در پستهای فشارقوی شامل: نقشه های عملیات خاكی، محوطه سازی، زهكشی محوطه، كانال های كابل، و ساختمانهای نگهبانی.
 • نظارت بر ساخت تاسیسات ساختمانی.
 • طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی انواع ساختمانهای كنترل، سالن های GIS و اتاقهای BCR.
 • طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه و فونداسیون پایه تجهیزات، گنتری و دكلهای مخابراتی.
 • طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فونداسیون ترانسهای قدرت، دیزل ها، و بانكهای خازنی.
 • بازدید و كنترل مراحل ساخت و مونتاژ سازه های فلزی.
 • كنترل و انجام بازدیدهای دوره ای از مراحل اجرای عملیات ساختمانی.

خدمات مهندسی برق و مخابرات

 • تهیه طرح مقدماتی و تفصیلی سیستم مخابرات و ارتباط دیسپاچینگ پستهای فوق توزیع و انتقال.
 • طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست، و راه اندازی سیستم های مخابرات و تله متری.
 • مهندسی مخابرات و ارتباطات.
 • مهندسی خرید تجهیزات مورد نیاز سیستم های ارتباطی از قبیل آنتن برج گیرنده و فرستنده.