تهران، جردن (نلسون ماندلا)، خیابان طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک 1

گروه ابنیه و زیر ساخت

شرکت مهندسین سینا گروه بهسان با تخصص برجسته در زمینه تولید و انتقال نیروی برق و همینطور در طراحی و اجرای ابنیه و زیرساخت لازم برای پست های برق و غیره، با افتخار وظایف حیاتی در این حوزه را بر عهده دارد. شرکت مهندسین سینا گروه بهسان در زمینه تعیین محل احداث پست برق و استقرار تابلوها، ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی، محاسبه و تهیه نقشه‌های اجرایی بناها در انواع پستهای برق تخصص دارد. طراحی و ساخت ساختمان پست برق، اتاق کنترل، رله، و باطری، طراحی تاسیسات ساختمانی، نقشه کشی و طراحی انواع سازه های فلزی، نظارت بر ساخت تاسیسات ساختمانی، و طرح و تهیه نقشه‌های اجرایی انواع ساختمانهای کنترل و GIS از دیگر خدمات این مجموعه می باشد.

شرکت مهندسین سینا گروه بهسان همچنین با افتخار به مهندسی و تهیه نقشه‌های اجرایی سازه‌ها و فونداسیون پایه تجهیزات و دکل‌های مخابراتی، طراحی و تهیه نقشه‌های اجرایی فونداسیون ترانسهای قدرت، دیزل‌ها، و بانکهای خازنی، کنترل مراحل ساخت و مونتاژ سازه‌های فلزی، و انجام بازدیدهای دوره‌ای از مراحل اجرای عملیات ساختمانی مشغول است. مجموعه مهندسین سینا گروه بهسان با تعهد به کیفیت و دقت، در ارتقاء زیرساخت‌های کشور نقش برجسته ای دارد.

گروه ابنیه و زیر ساخت

لیست خدمات گروه ابنیه و زیر ساخت

 1. تعیین محل احداث پست برق و محل استقرار تابلو ها.
 2. انجام انواع خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی بناها در انواع پستهای برق.
 3. طراحی و ساخت ساختمان پست برق.
 4. طراحی و ساخت اتاق کنترل، رله، و باطری.
 5. طراحی تاسیسات ساختمانی: اتاق نگهبانی و مخابرات.
 6. نقشه کشی و طراحی انواع سازه های فلزی.
 7. طراحی و تهیه نقشه دیگر آیتمهای ساختمانی در پستهای فشارقوی شامل: نقشه های عملیات خاكی، محوطه سازی، زهكشی محوطه، كانال های كابل، و ساختمانهای نگهبانی.
 8. نظارت بر ساخت تاسیسات ساختمانی.
 9. طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی انواع ساختمانهای كنترل، سالن های GIS و اتاقهای BCR.
 10. طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه و فونداسیون پایه تجهیزات، گنتری و دكلهای مخابراتی.
 11. طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فونداسیون ترانسهای قدرت، دیزل ها، و بانكهای خازنی.
 12. بازدید و كنترل مراحل ساخت و مونتاژ سازه های فلزی.
 13. كنترل و انجام بازدیدهای دوره ای از مراحل اجرای عملیات ساختمانی.