تهران، جردن (نلسون ماندلا)، خیابان طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک 1

گروه تاسیسات برق

شرکت مهندسین سینا گروه بهسان، به عنوان یک شرکت متخصص در حوزه تاسیسات برقی، به طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست، و راه اندازی انواع پست های برق در ولتاژ های مختلف می‌پردازد. این شرکت با ارائه نقشه های پلان و مقاطع پست ها، تهیه مشخصات فنی تجهیزات فشارقوی، و محاسبه کابل‌های مناسب برای انتقال نیرو، در تمامی مراحل پروژه حضور دارد. 

شرکت مهندسین سینا گروه بهسان همچنین مسئولیت طراحی و نصب سیستم های الکتریکی واحد صنعتی، خطوط انتقال و کابل کشی، سیستم های کنترل و تجهیزات ابزار دقیق، و سیستم‌های مخابرات و تله متری را به عهده دارد. با توجه به تخصص گسترده خود، این شرکت به مهندسی و اجرای سیستم‌های اتوماسیون PLC و DCS، سیستم‌های روشنایی، سیستم‌های مبتنی بر انرژی خورشیدی، ژنراتورها و دیزل ژنراتورها، سیستم‌های برق اضطراری، و محاسبات متنوع برای بخش‌های مختلف پروژه می‌پردازد.

گروه تاسیسات برق

لیست خدمات گروه تاسیسات برق

 • طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست، و راه اندازی انواع پست های برق در ولتاژ های مختلف.
 • تهیه و ارائه نقشه های پلان و مقاطع پست ها.
 • تهیه مشخصات فنی اولیه تجهیزات فشارقوی جهت استعلام از سازندگان و بررسی فنی.
 • محاسبه کابل مناسب برای انتقال نیرو با توجه به خصوصیات پروژه.
 • طراحی و نصب سیستم های الکتریکی واحد صنعتی.
 • نصب، تست و راه اندازی خطوط انتقال و کابل کشی.
 • مهندسی و نصب سیستم کنترل و تجهیزات ابزار دقیق.
 • تهیه نقشه های لازم برای اجرا و یا نصب تجهیزات بیرونی مانند نقشه های اجرای شبكه زمین، جانمایی كلمپ و كانكتور، پلان روشنایی، سینی كابل و غیره.
 • مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست، و راه اندازی سیستم های اتوماسیون PLC و DCS.
 • طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست، و راه اندازی سیستم های مخابرات و تله متری.
 • مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، و راه اندازی انواع سیستم های روشنایی.
 • مهندسی خرید، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های مبتنی بر انرژی خورشیدی.
 • مهندسی خرید، نصب، تست و راه اندازی انواع ژنراتور و دیزل ژنراتور.
 • نصب و راه اندازی انواع سیستم های برق اضطراری.
 • تهیه و ارائه محاسبات لازم برای بخشهای مختلف طرح مانند:
 • محاسبات سیستم زمین با نرم افزار.
 • محاسبات روشنایی (بیرونی و داخلی) براساس آخرین نرم افزارهای موجود.
 • محاسبات برقگیر، سیستم حفاظت از صاعقه.