تهران، جردن (نلسون ماندلا)، خیابان طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک 1

پست برق

در گذشته انرژی به مقدار محدود مصرف می شد ولی با رشد جوامع بشری نیاز به منابع طبیعی نیز فزونی یافت و همواره انسان به دنبال انرژی بود به طوریکه به سادگی قابل استفاده باشد و نیز بتواند در رفع نیاز های روزمره او مفید واقع شود. درطی قرن ها تجربه انسان منابع مختلفی از […]